Gaspir

Strona dla firmy Gaspir, logo, projekt kalendarzy oraz druk materiałów reklamowych.